Hut 8 Mining heeft op 31 december 2021 5.518 zelf gedolven bitcoins in bewaring; Biedt updates over de maandelijkse productie voor december 2021; maakt bekend bij Trinity Capital een financiering van USD 30 miljoen voor apparatuur te zijn overeengekomen

  • Er werden 276 bitcoins gedolven, wat resulteerde in een gemiddelde productiesnelheid van 8,9 bitcoins per dag;
  • 100% van de zelf gedolven bitcoins voor de maand december werd conform de Hodl-strategie van Hut 8 in bewaring gegeven;
  • Het totale saldo aan bitcoins in bewaring bedraagt op 31 december 2021 5.518, een stijging van 97% ten opzichte van 2020; en
  • de geïnstalleerde bedrijfscapaciteit bedraagt momenteel 2,0 EH/s, een toename van 125% in hashrate sinds 31 december 2020.

Operationele updates voor december 2021:

  • 2.505 MicroBT M30S-machines gekocht van Foundry Digital die al waren geïnstalleerd op de locatie van het bedrijf in Medicine Hat, Alberta. Deze groep delvers voegde in de maand december een incrementele hashrate toe van 228 PH/s;
  • 2782 efficiëntere MicroBT M30S- en M31S+-machines geïnstalleerd op de locatie van het Bedrijf in Drumheller, Alberta;
  • Elektrische upgrades zijn aan de gang op de Medicine Hat-site, die nodig zijn om een optimale hashrate-efficiëntie mogelijk te maken door de constante levering van nieuwe MicroBT-delvers. Deze upgrades liggen op schema om in februari 2022 een extra bijdrage te leveren van 450 PH/s;
  • De ontwikkeling en bouw van de derde delflocatie van het Bedrijf in North Bay, Ontario, vordert gestaag. Tot op heden zijn het ontwerp van het ventilatiesysteem en het op maat gemaakte stellingsysteem voltooid, terwijl de bouw van het datacenter gaande is. Het Bedrijf verwacht de North Bay-locatie halverwege het eerste kwartaal van 2022 van stroom te voorzien en tegen het einde van hetzelfde kwartaal volledig operationeel te hebben op 35 MW, wat ongeveer 850 PH/s aan extra hashrate zal bijdragen aan onze activiteiten, wat eind maart van 2022 naar verwachting een totale hashrate zal opleveren op alle drie de locaties tot 3,35 EH/s.
  • Upgrades en ontwikkelingen in zowel Alberta als Ontario werden in december vertraagd door problemen met de toeleveringsketen, waaronder ongekende overstromingen in West-Canada, evenals aanhoudende problemen in de werkzaamheden als gevolg van COVID-19.

“Voor onze branche is dit een geweldig jaar geweest en ik feliciteer daarom niet alleen het team van Hut 8, maar al onze collega’s die hard hebben gewerkt om in Noord-Amerika bedrijfsactiviteiten van betekenis neer te zetten”, aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8 Mining. “2021 was een jaar van transformatie voor Hut 8, waarbij de focus niet alleen lag op het opnieuw opbouwen en upgraden, maar ook op het toekomstbestendig maken van onze bedrijfsactiviteiten. We zijn technologen die bedrijven bouwen, met een focus op diversificatie, waarbij het delven van bitcoins centraal blijft staan. Ik ben al meer dan 20 jaar bezig met innovatie en transformatie in de technologie-industrie en ben nog nooit zo enthousiast geweest als over de vooruitzichten voor het komende jaar.”

Apparatuurfinanciering met Trinity Capital:

Op 30 december 2021 ging Hut 8 Holdings Inc., een volledig operationele dochteronderneming van het Bedrijf, een senior gegarandeerde financieringslening van USD 30 miljoen aan met Trinity Capital Inc (“Trinity Capital”). De financiering van apparatuur voorziet het Bedrijf van niet-verwaterend groeikapitaal en was op een dermate wijze gestructureerd dat de aanvullende ondersteuning beperkt is tot bepaalde, nieuwe MicroBT-machines die op de locaties van Medicine Hat, Alberta en North Bay, Ontario van het Bedrijf geïnstalleerd worden. De lening heeft een looptijd van 3 jaar met een rentepercentage van 9,5%.

“We zijn blij dat we deze financiering met Trinity Capital hebben kunnen bewerkstelligen”, aldus Shane Downey, CFO van Hut 8. “Met deze schuldfinanciering in de vorm van een traditionele financieringsovereenkomst voor apparatuur kunnen we onze kapitaalstructuur en algehele liquiditeit uitbreiden, terwijl we met beperkte zekerheid aantrekkelijke kapitaalkosten kunnen realiseren.”

“We zijn blij te mogen samenwerken met met Hut 8, een van de grootste delvers van digitale activa op het continent”, aldus Ryan Little, Managing Director Equipment Financing bij Trinity Capital. “De combinatie van ervaren leiderschap, visie en innovatie maakt Hut 8 uniek en we kijken uit naar onze samenwerking met het Bedrijf.”

Over Hut 8:

Hut 8 is in Noord-Amerika een van de grootste delvers van digitale activa die gericht is op innovatie en sinds 2018 open en gedecentraliseerde systemen ondersteunt. Hut 8, gelegen in het energierijke Alberta en North Bay, Ontario, Canada, heeft een van de hoogste percentages geïnstalleerde capaciteit in de branche en bezit meer door hen zelf gedolven bitcoins dan welke cryptominer of beursgenoteerd bedrijf dan ook ter wereld. Hut 8 komt zijn belofte na om bitcoins te delven en in bewaring te houden en heeft een gediversifieerde bedrijfs- en inkomstenstrategie om de aandeelhouderswaarde te laten groeien en te beschermen, ongeacht de marktrichting van bitcoin. De veelzijdige bedrijfsstrategie van het Bedrijf omvat het winstgevend delven van digitale activa, white-label high-performance compute-hosting, evenals opbrengst- en inkomstenprogramma’s die gebruikmaken van de in bewaring gehouden bitcoin. Na een snelle groei en een uitstekende balans te hebben laten zien, was Hut 8 de eerste beursgenoteerde delver op de TSX en de eerste Canadese delver die op de Nasdaq Global Select Market genoteerd werd. Het team van Hut 8 van technologen op het gebied van het opzetten van bedrijven gelooft in gedecentraliseerde systemen, zijn ambassadeurs van krachtige, toonaangevende oplossingen en aanjagers van innovatie in het delven van digitale activa en high-performance computing, met een focus op ESG-afstemming. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Over Trinity Capital:

Trinity Capital (Nasdaq: TRIN), een intern beheerde, gespecialiseerde kredietverstrekker, is een toonaangevende verstrekker van schulden, waaronder leningen en financiering van apparatuur, aan bedrijven in de groeifase die worden ondersteund door durfkapitaal- en institutionele aandeleninvesteerders. De beleggingsdoelstelling van Trinity is het genereren van lopende inkomsten en, in mindere mate, kapitaalgroei door middel van investeringen, die voornamelijk bestaan uit termijnleningen en financieringen voor apparatuur, evenals werkkapitaalleningen, aandelen en aan aandelen gerelateerde investeringen. Trinity is van mening dat het een van de weinige gespecialiseerde kredietverstrekkers is die beschikt over een grondige kennis, ervaring en staat van dienst op het gebied van kredietverlening aan bedrijven in de groeifase. Ga voor meer informatie naar https://trinitycap.com.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat “toekomstgerichte informatie” en “toekomstgerichte uitspraken” in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk “toekomstgerichte informatie”). Alle informatie, anders dan uitspraken over historische feiten, opgenomen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf valt onder de noemer “toekomstgerichte informatie”. Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden “kan”, “zou kunnen”, “zal”, “zouden”, “zullen”, “van plan zijn”, “plannen”, “anticiperen”, “toestaan”, “geloven”, “schatten”, “verwachten”, “voorspellen”, “potentieel”, “voorspellen”, “is ontworpen om”, “waarschijnlijk”, “mogelijk” of soortgelijke uitdrukkingen en omvat onder andere uitspraken met betrekking tot het bitcoin-netwerk dynamiek, het traject van het Bedrijf om extra bitcoins te produceren, kosten in verband met het delven van digitale activa, gevolgen voor de wereldwijde toeleveringsketen, de verwachte timing van leveringen en upgrades van apparatuur, het vermogen van het Bedrijf om de bestaande productiviteitspercentages te handhaven en de verwachte timing van voltooiing van bouw- en ontwikkelactiviteiten op de derde delflocatie van het Bedrijf in North Bay, Ontario, inclusief de verwachte stroomvereisten om een dergelijke locatie draaiende te houden zodra deze volledig operationeel is en de verwachte hashrate-bijdragen van alle locaties van het Bedrijf.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 op de datum van dit persbericht als redelijk worden beschouwd, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die kunnen leiden tot de werkelijke resultaten, het activiteitsniveau, de prestaties of prestaties die wezenlijk verschillen van prestaties die uitgedrukt of geïmpliceerd werden door dergelijke toekomstgerichte informatie, met inbegrip van de verwachte timing voor de voltooiing van de bouw- en ontwikkelactiviteiten op de derde delflocatie van het Bedrijf in North Bay, Ontario zal verder worden vertraagd als gevolg van de vertragingen in de wereldwijde toeleveringsketen, het vermogen van het Bedrijf om rentebetalingen te doen over opgenomen gedeelten van leningen bij Trinity Capital, de impact van algemene economische omstandigheden op het Bedrijf, industriële omstandigheden, valutaschommelingen, belastingen, regelgeving, veranderingen in fiscale of andere wetgeving, concurrentie van andere deelnemers in de branche, het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of management, volatiliteit op de aandelenmarkten, politieke en geopolitieke instabiliteit en het vermogen van het Bedrijf om toegang te krijgen tot voldoende kapitaal uit interne en externe bronnen. De voorgaande en andere risico’s worden in meer detail beschreven in het gedeelte “Risicofactoren” van het jaarlijkse informatieformulier van het Bedrijf d.d. 25 maart 2021, dat beschikbaar is op www.sedar.com. Deze lijst van factoren die Hut 8 kan beïnvloeden is niet-limitatief; deze factoren moeten echter zorgvuldig worden overwogen zonder overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte informatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Van tijd tot tijd komen er nieuwe factoren bij waarvan het voor Hut 8 niet mogelijk is om ze allemaal te voorspellen of om vooraf de impact van elk van deze factoren op de activiteiten van Hut 8 te beoordelen of in welke mate een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten in toekomstgerichte informatie. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht wordt uitdrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie.

Gerelateerde links: www.hut8mining.com

Mediacontact: Hut 8, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1720142/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Holds_5_518_Self_Mined_Bitcoin_in.jpg

Related Links

www.hut8mining.com

SOURCE Hut 8 Mining Corp

Source link

Author: admin