LONDEN–()–De Competition Appeal Tribunal (CAT) zal van 12 tot en met 16 juli 2021 een verzoek om een collectieve procedure (FX Claim UK), ingesteld door Phillip Evans, de voorgedragen vertegenwoordiger van de groep (“class”) en voormalig Onderzoeksvoorzitter van de Britse Competition and Market Authority, ter goedkeuring overwegen. De vordering wordt ingesteld tegen entiteiten die deel uitmaken van de volgende bankgroepen: Barclays, Citibank, The Royal Bank of Scotland/NatWest, JPMorgan, UBS en MUFG Bank.

Elk van de banken heeft bekend de EU-mededingingswetgeving te hebben overtreden in de vreemde valutahandel op de spotmarkt. De door dhr. Evans voorgestelde vordering eist schadevergoeding van de banken namens voorgestelde groepen van personen waarvan wordt gesteld dat zij verlies hebben geleden door de deelname van de banken aan de betreffende overtredingen.

De CAT heeft een juridische kennisgeving uitgebracht betreffende deze hoorzitting, die hier kan worden ingezien.

Dhr. Evans heeft Hausfeld & Co LLP, een toonaangevend, in geschillen gespecialiseerd advocatenkantoor, opdracht gegeven de vordering te behandelen. Het Amerikaanse filiaal van Hausfeld & Co LLP, Hausfeld LLP, is mede-hoofdadvocaat (“co-lead counsel”) in de Amerikaanse collectieve vreemde valutaprocedure die al 2,3 miljard dollar schadevergoeding heeft opgeleverd voor degenen die getroffen zijn door het wangedrag in de vreemde valutahandel in de VS.

Het verzoekschrift van dhr. Evans verzoekt de CAT om de vordering geschikt te bevinden als collectieve procedure namens in aanmerking komende entiteiten en individuen, en dhr. Evans instemming te verlenen om als vertegenwoordiger van de groep op te treden.

Tijdens de hoorzitting zal de CAT tegelijk met het verzoekschrift van dhr. Evans ook een ander verzoekschrift behandelen, welke eveneens toestemming vraagt om een collectieve procedure aan te spannen inzake de vreemde valutahandel op de spotmarkt, en is ingediend door Michael O’Higgins FX Class Representative Limited. Hierdoor kan het zijn dat de CAT moet beslissen wie van de voorgestelde vertegenwoordigers het meest geschikt is om op te treden als vertegenwoordiger van de groep. Dit zou de eerste keer zijn dat de CAT verzocht wordt om een zogenaamd vertegenwoordigingsgeschil (“carriage dispute”) met betrekking tot collectieve procedures te beslechten.

Iedere persoon met een belang bij de twee verzoekschriften (inclusief de voorgestelde groepsleden) kan bezwaar maken tegen een of beide verzoekschriften of tegen de vertegenwoordiging van een of beide voorgedragen vertegenwoordigers door vóór 16:00 uur op 4 mei 2021 zijn of haar redenen voor het bezwaar schriftelijk te sturen naar de CAT. Deze personen kunnen ook toestemming vragen om schriftelijke en/of mondelinge argumenten te mogen uiteenzetten tijdens de hoorzitting in juli, door een dergelijk verzoek, omkleed met redenen, in te dienen bij de CAT vóór 16:00 uur op 4 mei 2021.

Phillip Evans merkte op: “Voor de groepsleden is het van belang om zo snel mogelijk antwoord te hebben op vragen over certificering en vertegenwoordiging. Ik juich het besluit van het Tribunaal toe om in juli 2021 een hoorzitting te houden over de certificering.”

Behoudens andere regeling vanwege de COVID-19-pandemie zal de hoorzitting plaatsvinden te: Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP, Verenigd Koninkrijk. Bezoek www.fxclaimuk.com en bekijk de juridische kennisgeving van de CAT hier voor informatie over de wijze van deelname aan de behandeling van de twee CPO-verzoekschriften door de rechtbank, door schriftelijke opmerkingen uiteen te zetten of een verzoek in te dienen om te worden gehoord tijdens de hoorzitting in juli.

Einde

Source link

Author: admin