HANNOVER, Duitsland–()–Op 6 april 2021 oordeelde het Duitse federale hooggerechtshof (Bundesgerichtshof) in het voordeel van Solvay in een zaak die werd ingediend door Neo Chemicals & Oxides (Europe) Ltd. tegen een octrooi met betrekking tot ceriumoxideproducten die in katalysatoren voor het minimaliseren van de uitstoot van automotoren van de nieuwste generatie gebruikt worden en katalysatoren die dergelijke ceriumoxideproducten bevatten.

De beroepsprocedure bij het Duitse federale hooggerechtshof (Bundesgerichtshof) herroept een vernietigingsbesluit van het federale octrooigerecht (Bundespatentgericht) van januari 2019 met betrekking tot het Duitse deel van het octrooi EP 1435338 B1. Deze beslissing in beroep is definitief en sluitend (rolnummer X ZR 54/19 – BGH).

De regionale rechtbank van Mannheim (Landgericht Mannheim) had in december 2017 al geoordeeld dat Neo Chemicals & Oxides (Europe) Ltd. (‘Neo’) inbreuk maakte op het octrooi van Solvay door bepaalde ceriumoxidematerialen in Duitsland te leveren. In zijn oordeel verbood de rechtbank van Mannheim Neo en twee van zijn bestuurders om de inbreukmakende producten in Duitsland aan te bieden, op de markt te brengen, te gebruiken of te importeren (of in bezit te hebben om dergelijke redenen). De rechtbank had verder verklaard dat Neo aansprakelijk was voor schade met betrekking tot hun eerdere verkopen van dergelijke inbreukmakende ceriumoxideproducten en een verantwoording moest verstrekken van hun inbreukmakende activiteiten. Neo ging in januari 2018 in beroep tegen de beslissing bij de hogere regionale rechtbank (Oberlandesgericht) in Karlsruhe. Het beroep wegens inbreuk was door het Hof van Karlsruhe geschorst in afwachting van de beslissing van het Federale Hof van Justitie. Nu de geldigheid definitief e is vastgesteld, zal de Duitse beroepsprocedure wegens inbreuk worden hervat. Bovendien zal Solvay schadevergoeding eisen voor de inbreuk op het octrooi bij de Duitse rechtbanken.

Zoals eerder aangekondigd, oordeelden de Britse rechtbanken in twee instanties ook dat het octrooi geldig was en inbreuk werd gemaakt door Neo. Een andere Britse rechtszaak is gaande om het schadebedrag te bepalen dat Neo aan Solvay verschuldigd is op basis van deze inbreuk.

Neo maakt deel uit van het Chemicals and Oxides Segment van de Neo Performance Materials Inc.-groep. De productiefaciliteiten van het Chemicals and Oxides Segment bevinden zich in Zibo, China, en Sillamäe, Estland.

Eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten is essentieel voor vrije en gezonde concurrentie. Solvay zal maatregelen blijven nemen om zijn rechten tegen overtreders af te dwingen. Solvay zal zijn klanten helpen om om te gaan met eventuele moeilijkheden die voortvloeien uit de blootstelling van de klanten aan overeenstemmende nalevingsrisico’s door Neo.

Over Solvay

Solvay is een wetenschappelijk georiënteerd bedrijf waarvan de technologieën zichtbare voordelen opleveren voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 23.000 medewerkers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om vooruitgang opnieuw uit te vinden en vorm te geven. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gedeelde waarde voor iedereen, met name via het Solvay One Planet-plan dat rond drie pijlers is opgesteld: bescherming van het klimaat, behoud van grondstoffen en bevordering van een beter leven. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten die worden aangetroffen in huizen, voedsel en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto’s, batterijen, slimme apparaten, gezondheidszorgtoepassingen, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay, opgericht in 1863, behoort vandaag de dag tot de top drie van bedrijven ter wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten en behaalde in 2020 een netto-omzet van € 9 miljard. Solvay is genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten, waar zijn aandelen (SOLVY) worden verhandeld via een Level I ADR-programma. Meer informatie op www.solvay.com.

Volg ons op Twitter @SolvayGroup

Source link

Author: admin